Foto archivering handleiding

Bij het plannen, vervaardigen en aanbrengen van beschermende verpakking voor fotografische documenten is het raadzaam om de volgende beginselen in acht moeten te nemen:

 

  • Alle voorwerpen moeten afzonderlijk worden verpakt om chemische interacties te voorkomen. Bovendien kan op deze manier mechanische schade worden vermeden (bv. wrijving tussen twee papieren afdrukken waarbij de fotolaag van de afdruk eronder kan bekrast kan worden). Ook kan er anders gevaar ontstaan waarbij meerdere glasplaten op elkaar gaan plakken met permanente schade tot gevolg.
  • Om kleine eenheden afzonderlijk op te slaan heeft weinig zin vandaar dat er gekozen wordt voor een omdoos. Daarom is een buitenverpakking nodig om een aantal individuele objecten op te bergen, zo kunnen ze beschermd worden tegen mechanische schade en wordt er een hanteerbare opslag- en transporteenheid gecreëerd.
  • Conventioneel archief- en bibliotheek materiaal bevat vaak alkalische gestreken toplaag. Deze toplaag moet gescheiden blijven tijdens de archivering anders kan er een chemische reactie tussen de gestreken lagen ontstaan waardoor er on wisbare schade kan ontstaan aan het materiaal. Daarom mag alleen ongestreken, pH-neutraal papiermateriaal rechtstreeks in contact komen met de fotografische objecten.

 

Voor de samenstelling van de verpakkingselementen en het selecteren van de juiste materialen dient men rekening te houden met het volgende; 

  • Elke individuele foto, elke film/negatief strip en vooral elke afzonderlijke glasplaat moet een afzonderlijke verpakking krijgen in de vorm van zakjes. . De voor dit doel gebruikte materialen mogen geen alkalische buffermateriaal hebben, maar deze moet wel voldoen aan de eisen die gesteld worden voor verouderingsbestendig papiermateriaal volgens DIN ISO 9706, mits zij van papier zijn gemaakt. In deze norm wordt gesteld dat er een bewijs moet zijn dat het gebruikte materiaal hieraan voldoet.
    Het bewijs dat er geen chemische aantasting van de fotografische voorwerpen is, wordt geleverd door de Photographic Activity Test (PAT). De reeks materialen die hieraan voldoen zijn foto zakjes en four flaps die gemaakt worden van ongestreken foto archief papier, Melinex zakjes en kosten gunstige pergamijn zakjes.
  • Als buitenverpakking (omdoos) leveren wij  zuurvrije verpakkingen van Schempp in verschillende uitvoeringen.  Afhankelijk van of de objecten kunnen deze horizontaal of verticaal worden opgeslagen, hoe groot ze zijn
    en hoeveel afzonderlijke artikelen  bepalen de grote van de doos. Er kan dan gekozen worden voor verschillende uitvoeringen zoals doos-deksel model, klapdeksel model of varianten hierop. 

 

Normering voor de archivering van fotografische documenten:
- DIN 15549: Materiaal voor beeldregistratie - Materiaal voor foto's - verouderingseisen van de opslagmaterialen
- PAT: ANSI IT9.16/ISO 14523-1999: Fotografische activiteitstest