Waarom archiefloket.nl?

Archieven, een deel van ons cultureel erfgoed.

Papier is een complex materiaal. De wisselende samenstelling van het natuurlijke vezelmateriaal en de voortdurend veranderende papierproductie zijn van invloed op de veroudering en daarmee de staat van papier. Daarnaast spelen de opslagomstandigheden en de frequentie van het gebruik een belangrijke rol. Om deze reden is het een grote uitdaging vast te stellen in hoeverre papier in archieven en bibliotheken behoefte heeft aan restauratie.

De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van schade aan ons cultureel erfgoed voor wat betreft onze archieven en bibliotheken is te wijten opslag en het vervoer van deze stukken zonder degelijke beschermende verpakking. Onbeschermde archieven, boeken, kaarten, foto’s, etc. worden voortdurend blootgesteld aan stof en licht. En worden deze materialen dan ook nog aangeboden in leeszalen speelt mechanische schade, alsook het vervoer van en naar de leeszaal en extra rol.

Er zijn nog tal van andere gevaren voor de objecten, en niet alle factoren kunnen worden voorzien of kan worden beïnvloed. Schade door onbeschermde opslag of onbeschermde vervoer kan door weinig inspanning voorkomen worden:

  1. Geschikte verpakking houd stof en licht tegen en biedt bescherming bij verplaatsen en transport.
  2. Klimaatveranderingen in archief of tijdens transport worden verkleind.
  3. Ongunstige klimatologische omstandigheden leiden tot schimmel groei, verpakte objecten voor een bepaalde periode beschermd door deze invloeden. 
  4. Zelf kunnen endogene processen zoals papier veroudering en verzuring enigszins worden  beïnvloed omdat de objecten minder worden blootgesteld aan licht.
  5. Bij een catastrofe, is het een zeer groot verschil of bijvoorbeeld bij een lekkage water rechtstreeks op het object terecht komt, of dat het eerst op een kartonnen doos valt. Maar ook bij brand is het een groot verschil of eerst een doos wordt aangetast of direct het object. 

Elk object moet afzonderlijk onder de best mogelijke omstandigheden bewaard en beschermd worden tegen schadelijke invloeden, zoals licht, luchtverontreiniging, klimaat schommelingen, besmetting door micro-organismen of bacteriën. Zuurvrije verpakkingen die voldoen aan de internationale standaardnormen zorgen ervoor dat deze objecten voor tallose gevaren beschermd worden. Deze kwaliteit papier, karton en dozen levert Schoth Informedia Groep bv

Bekijk onze webshop en zie wat wij voor u kunnen betekenen.