Papier eigenschappen

Kappa-waarde

De Kappa-waarde is een maatstaf voor de hoeveelheid lignine in papier of karton. Lignine is een stof die van nature in hout aanwezig is en een belangrijk bestanddeel vormt van de celwand van houtvezels. Bij de productie van papier wordt lignine meestal verwijderd om de stabiliteit en duurzaamheid van het papier te verbeteren.

Een Kappa-waarde tussen 1 en 2 betekent dat het papier of karton slechts een zeer kleine hoeveelheid lignine bevat. Een lage Kappa-waarde geeft aan dat het materiaal zeer goed gebleekt is en een hoge zuiverheid heeft. Papier met een lage Kappa-waarde is minder vatbaar voor verkleuring en degradatie door blootstelling aan licht en andere omgevingsfactoren, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarbij archivering en behoud van belang zijn, zoals bijvoorbeeld bij het bewaren van foto's, kunstwerken of historische documenten.